Grafikai

Mišrių komunalinių atliekų išvežimas iš individualiu valdų:

• Pasvalio mieste buitinės atliekos iš individualių valdų išvežamos kiekvieną antradienį.
• Rajone buitinės atliekos išvežamos pagal pateiktus grafikus – 2019m. kalendorius:

 

Pastaba:
Atliekų išvežimo dieną 7.30 val. konteinerį išstumti kaip galima arčiau važiuojamosios dalies.