Naujienos

Pasvalio r. savivaldybės tarybos sprendimas 2016-11-23
“Dėl tarifo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą patvirtinimo”

UAB “Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras” regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitas.

Pasvalio r. savivaldybės tarybos sprendimas 2015-09-29

Pasvalio r. BSA ataskaita 2014-01-16

Sudėtis Pasvalio r. 13-10-22

Sudėtis Pasvalio r. 13-07-30

Pasvalio r. BSA ataskaita 3 priedas 13-07-26

Sudėtis Pasvalio r. 13-05-08

Atliekų sudeties nustatymas. Pasvalio r. 13-02-27

Pasvalio r. BSA atask. 2013-01-22

Atliekų sudėties nustatymas Pasvalio r. 12-12-12

Atliekų sudėties nustatymas Pasvalio r. 2012-10-17

Atliekų sudėties nustatymas Pasvalio r. 2012-08-09

Pasvalio r. BSA ataskaita 3 priedas 12-08-21

Atliekų sudėties nustatymas Pasvalio r. 2012-05-15

Nuo 2014 metų sausio 1 d. UAB „Pasvalio gerovė“ komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas teikia  visame Pasvalio rajone.

2013 m. gruodžio 2 d. su Pasvalio rajono savivaldybės  administracija sudaryta komunalinių  atliekų surinkimo Pasvalio rajono  savivaldybės teritorijoje ir transportavimo į jų apdorojimo vietas paslaugos teikimo sutartis.

Atliekos vežamos pagal 2015 metams sudarytus grafikus-kalendorius, grafikai kartu su 2014 m. trečio ketvirčio sąskaitomis išiųsti rajono gyventojams, yra šioje internetinėje svetainėje, be to, atliekų surinkimo dienas galima sužinoti pasiskambinus telefonu į UAB „Pasvalio gerovė“.

Spalvoti maišai su išrūšiuotomis antrinėmis žaliavomis surenkami tomis pačiomis dienomis kaip ir mišrios komunalinės atliekos.

Vadovaujantis Pasvalio rajono tarybos 2014m.gruodžio 19 d. sprendimu Nr.T-250,,Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ nuo 2015 metų liepos 1 dienos pasikeis apmokėjimo už atliekų tvarkymą tvarka.