Naujienos

UAB “Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras” regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitas.

Pasvalio r. savivaldybės tarybos sprendimas 2015-09-29

Pasvalio r. BSA ataskaita 2014-01-16

Sudėtis Pasvalio r. 13-10-22

Sudėtis Pasvalio r. 13-07-30

Pasvalio r. BSA ataskaita 3 priedas 13-07-26

Sudėtis Pasvalio r. 13-05-08

Atliekų sudeties nustatymas. Pasvalio r. 13-02-27

Pasvalio r. BSA atask. 2013-01-22

Atliekų sudėties nustatymas Pasvalio r. 12-12-12

Atliekų sudėties nustatymas Pasvalio r. 2012-10-17

Atliekų sudėties nustatymas Pasvalio r. 2012-08-09

Pasvalio r. BSA ataskaita 3 priedas 12-08-21

Atliekų sudėties nustatymas Pasvalio r. 2012-05-15

Nuo 2014 metų sausio 1 d. UAB „Pasvalio gerovė“ komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas teikia  visame Pasvalio rajone.

2013 m. gruodžio 2 d. su Pasvalio rajono savivaldybės  administracija sudaryta komunalinių  atliekų surinkimo Pasvalio rajono  savivaldybės teritorijoje ir transportavimo į jų apdorojimo vietas paslaugos teikimo sutartis.

Atliekos vežamos pagal 2015 metams sudarytus grafikus-kalendorius, grafikai kartu su 2014 m. trečio ketvirčio sąskaitomis išiųsti rajono gyventojams, yra šioje internetinėje svetainėje, be to, atliekų surinkimo dienas galima sužinoti pasiskambinus telefonu į UAB „Pasvalio gerovė“.

Spalvoti maišai su išrūšiuotomis antrinėmis žaliavomis surenkami tomis pačiomis dienomis kaip ir mišrios komunalinės atliekos.

Vadovaujantis Pasvalio rajono tarybos 2014m.gruodžio 19 d. sprendimu Nr.T-250,,Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ nuo 2015 metų liepos 1 dienos pasikeis apmokėjimo už atliekų tvarkymą tvarka.